unicef22     Zgodnie z założeniami UNICEF w tym roku ten wyjątkowy dzień upływał pod hasłem tolerancji i przeciwdziałaniu dyskryminacji .
20 listopada 1989 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Konwencję o prawach dziecka. Polska ratyfikowała Konwencję 7 czerwca 1991 roku. Co ciekawe, nasz kraj jest inicjatorem jej uchwalenia.

     Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka. Niestety, w XXI wieku nadal dochodzi do ich łamania. Dzieci często cierpią, nie mają dostępu do podstawowych dóbr, są traktowane przedmiotowo. Dlatego tak ważne jest edukowanie oraz uwrażliwianie społeczeństwa na kwestię respektowania praw dziecka. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka to również wiele aktywności i wydarzeń. Poprzez liczne akcje zwracamy uwagę na poważną kwestię opieki i codziennej troski o dobro wszystkich dzieci.
Organizacja UNICEF łączy kolor niebieski w działaniach związanych z obchodami tego dnia. Jest to symbol solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, zwłaszcza tymi, których prawa nie są właściwie przestrzegane. 22 listopada nasza szkoła podjęła wiele działań, które miały na celu uświadomienie uczniom, jak ważny jest ten dzień. Wszyscy mogli przyjść do szkoły ubrani na niebiesko, przygotowano gazetkę tematyczną, odbyło się wiele zajęć, które już po raz kolejny przybliżyły ideę Praw Dziecka naszym uczniom.