Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki wprowadza od dnia 26 kwietnia 2021 r. do 2 maja 2021 r. naukę w systemie tzw. hybrydowym.

W związku z powyższym nauka w naszej szkole odbywała się będzie według zamieszczonego poniżej harmonogramu:
- klasy 1a,1b,2b,2c w dniach 26,27,28 kwietnia - nauka stacjonarna w szkole, w dniach 29,30 kwietnia nauka zdalna
- klasy 2a,3a,3b w dniach 26,27,28 kwietnia - nauka zdalna, w dniach 29,30 kwietnia nauka stacjonarna w szkole.

Świetlica będzie funkcjonowała dla dzieci rodziców uprawnionych do zapewnienia im opieki i nauki na terenie szkoły, na dotychczasowych zasadach. Ponadto, opieką świetlicową zostaną objęte również dzieci, które w danym dniu realizują zajęcia na terenie szkoły w związku z nauczaniem w systemie tzw. hybrydowym, o ile rodzice zawnioskują o objęcie ich dzieci opieką.

 

OGŁOSZENIE

 

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Eugeniusza Kujana w Wierzawicach

ogłasza zapisy do przedszkola i pierwszej klasy szkoły podstawowej

na rok szkolny 2021/2022

w dniach od 1 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r.

 

Kartę zgłoszenia oraz kartę kontynuacji dziecka można pobrać na stronie
internetowej szkoły www.zswierzawice.pl lub odebrać w sekretariacie szkoły