BIBLIOTEKA SZKOLNA
W WIERZAWICACH

 „Masz bibliotekę [...] zachodź tam, zawrzyj przyjaźń z książkami.
Ona najmniej zawodzi”
Maria Nurowska