Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
- 1 września 2022 r.
     
Zimowa przerwa świąteczna - 23 – 31 grudnia 2022 r.
     
Ferie zimowe - 16 – 29 stycznia 2023 r.
     
Wiosenna przerwa świąteczna - 06 – 11 kwietnia 2023 r.
     
Egzamin ósmoklasisty - 23 – 25 maja 2023 r. 
     
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
- 23 czerwca 2023 r.
     
Ferie letnie - 24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

23, 24, 25.05.2023 r. - egzamin ósmoklasisty

31.10.2022 r.
02.05.2023 r.
04.05.2023 r.
05.05.2023 r.
09.06.2023 r.