Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
- 1 września 2020 r.
     
Zimowa przerwa świąteczna - 23 – 31 grudnia 2020 r.
     
Ferie zimowe - 4 – 17 stycznia 2021 r.
     
Wiosenna przerwa świąteczna - 1 – 6 kwietnia 2021 r.
     
Egzamin ósmoklasisty - 25 – 27 maja 2021 r.
     
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
- 25 czerwca 2021 r.
     
Ferie letnie - 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

3 dni w trakcie Egzaminu ósmoklasisty

oraz:

14.10.2020 r.
24.05.2021 r.
28.05.2021 r.
04.06.2021 r.

24.06.2021 r.