Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
- 1 września 2021 r.
     
Zimowa przerwa świąteczna - 23 – 31 grudnia 2021 r.
     
Ferie zimowe - 14 – 27 lutego 2022 r.
     
Wiosenna przerwa świąteczna - 14 – 19 kwietnia 2022 r.
     
Egzamin ósmoklasisty - 24 – 26 maja 2022 r.
     
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
- 24 czerwca 2022 r.
     
Ferie letnie - 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

24, 25, 26.05.2022 r. - egzamin ósmoklasisty

15.10.2021 r.
07.01.2022 r.
02.05.2022 r.
17.06.2022 r.
23.06.2022 r.