Chronologiczny wykaz Dyrektorów naszej szkoły od roku 1902

 

Mgr Eugeniusz Kujan - wybitny pedagog, wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzawicach, trener i instruktor modelarstwa, urodził się 8 lutego 1956 roku w Grodzisku Dolnym. Od najmłodszych lat interesował się lotnictwem, słuchając opowieści ojca o wojnie i samolotach, które lądowały na pobliskim lotnisku, snuł plany na przyszłość. By rozwijać swoją pasję, rozpoczął naukę w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Łańcucie, ponieważ tam działał jedyny w okolicy klub modelarski. Po trzech latach nauki w szkole średniej Eugeniusz Kujan prowadził już samodzielne zajęcia z młodymi modelarzami, początkowo w Leżajsku, a później w Wierzawicach, gdzie w 1982 roku rozpoczął pracę na stanowisku nauczyciela wychowania technicznego.

Uroczyste otwarcie i nadanie Szkole im. gen. Władysława Sikorskiego (1999 r.)

Aby podnieść rangę szkoły i podkreślić 100 lat wysiłków przy je j rozbudowie i unowocześnianiu w latach 1999/2000 Dyrekcja i Grono Pedagogiczne w porozumieniu z Radą Rodziców i uczniami postanowiły wybrać patrona dla Szkoły Podstawowej w Wierzawicach. Wybór padł na człowieka, który całe swoje życie poświęcił walce o niepodległą Polskę - Władysława Sikorskiego - generała Wojska Polskiego, premiera rządu polskiego, orędownika sprawy polskiej na arenie międzynarodowej.

Patrząc dzisiaj na piękny obiekt szkolny trudno sobie wyobrazić, że zalążkiem szkoły wierzawickiej była zwyczajna jednoklasówka, powstała w pierwszych latach XX wieku.

W roku 1902 szkoła miała już dwie klasy, a jej uczniowie uczyli się w wynajętych od wierzawickich gospodarzy salach. Lata 1908 - 1911 to okres budowy szkoły, której cząstka zachowała się w prawym skrzydle obecnego budynku. Temu chwalebnemu i trudnemu dziełu patronował kierownik Józef Baj, a następnie Józef Andrzejewski.

Uroczyste poświęcenie i przekazanie Sztandaru Szkoły w dniu 24 maja 2002 roku

Sztandar Szkoły