Dyrekcja Szkoły

Dyrektor

Adam Wylaź
v-ce dyrektor Lucyna Powroźnik
Piotr Szczęch

Nauczyciele

Klasy "0":
Małgorzata Czapla
Anna Kuszaj
Edukacja wczesnoszkolna:
Dorota Ćwikła
Stanisława Maluszczak
Czesława Duda
Bożena Fimiarz
Renata Czerwonka
Joanna Krukowska
Urszula Pelczar-Grueva
Język polski:
Joanna Czop
Marzena Suszyło
Jerzy Niemczyk
Bożena Karasińska
Język angielski:
Monika Pieróg
Agnieszka Gronowicz
Katarzyna Kujan-Krasny
Marta Sztal-Gondek
  Małgorzata Purymska
Język niemiecki:
  Anna Wnuk
   
Historia:
Joanna Czop
Anna Wnuk
Matematyka:
Janina Łaszczowska
Urszula Sołtys
Maria Rzeszutko
Przyroda:
Janina Łaszczowska
Biologia:
Paulina Szkodzińska
Chemia:
Marta Sztal-Gondek
Fizyka:
Paweł Józefko
Geografia:
Bożena Szczepanik
Edukacja informatyczna/informatyka:
Andrzej Popowicz
Piotr Szczęch
Adam Kniaziewicz
Technika:
Andrzej Popowicz
Adam Kniaziewicz
Muzyka:
Marek Gołąb
Plastyka:
Bożena Szczepanik
  Urszula Pelczar-Grueva
Wychowanie fizyczne:
Monika Czapla
Marek Gołąb
Janusz Pajączek
Piotr Szczęch
Iwona Mędrek
Adam Kniaziewicz
Religia:
Elżbieta Burek
ks. Kamil Jaworski
Logopeda:
Katarzyna Burek
Pedagog szkolny:
Ewa Kustra-Kniaziewicz
Biblioteka szkolna:
Barbara Wdowiak
Świetlica szkolna:
Sylwia Pawęska
  Anna Brzoza
  Iwona Mędrek
Nauczyciel wspomagający:
Dominika Czapla
Karolina Potaczała
Ewelina Wiatrowicz
  Sabina Piziak-Baj
Edyta Chlebek
  Andrzej Dziob
  Joanna Kordas
  Edyta Brud
Surdopedagog:
Maria Pyza