Dzień Głośnego Czytania to ogólnopolska akcja ogłoszona przez Polską Izbę Książki po raz pierwszy w 2001 roku. Akcja ta ma na celu promocję czytelnictwa oraz wskazanie, jak bardzo wielką rolę w rozwoju dziecka odgrywa czytanie.

Sukces jednostek i społeczeństw zależy od ich wiedzy. Kluczem do wiedzy wciąż jest czytanie. Wiele osób, choć umie czytać, nie czyta. Dlaczego? Ponieważ nawyk i potrzeba lektury muszą powstać w dzieciństwie. Wspólne czytanie jest formą mądrego kontaktu z dzieckiem i doskonałą metodą wychowawczą. Naukowcy i praktycy zgodnie twierdzą, że czytanie dziecku na głos uczy je języka i myślenia, rozwija pamięć i wyobraźnię, przynosi wiedzę i wzorce dobrych zachowań. Czytanie niemowlęciu stymuluje jego umysł i buduje skojarzenie czytania z przyjemnością, czytanie na głos kilkulatkowi pozwala mu zrozumieć siebie i świat, wspólne czytanie z nastolatkiem pozwala zachować lub odbudować więź i pomaga mu w pokonaniu wielu problemów wieku dorastania. Także dzieci niepełnosprawne dzięki głośnemu czytaniu znacznie lepiej się rozwijają. Czytanie uczy dzieci odróżniania dobra od zła i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszym świecie, zdominowanym przez agresywne wzorce masowej kultury i pogoń za pieniądzem.

Zalety głośnego czytania:

 1. Buduje mocną więź między dorosłym a dzieckiem.
 2. Tworzy skojarzenie czytania z przyjemnością i poczuciem bezpieczeństwa.
 3. Niezwykle stymuluje rozwój mózgu.
 4. Przynosi ogromną wiedzę ogólną; rozbudowuje słownictwo.
 5. Uczy myślenia, pomaga w zrozumieniu ludzi, świata i siebie.
 6. Daje kontakt z bogactwem doświadczeń niemożliwych do zdobycia samemu.
 7. Rozbudza zainteresowania, rozwija wyobraźnię.
 8. Stymuluje rozwój emocjonalny, rozwija wrażliwość i empatię.
 9. Uczy wartości moralnych, wpływa na zmianę negatywnych postaw na pozytywne.
 10. Ułatwia samodzielne czytanie, daje podwaliny pod sukces w mówieniu i czytaniu.
 11. Buduje samo-uznanie – dziecko czuje się ważne, kochane i coraz bardziej kompetentne.
 12. Chroni przed uzależnieniem od telewizji.
 13. Uczy rozwiązywania problemów i konfliktów.
 14. Kształtuje nawyk czytania na całe życie.
 15. Jest najlepszą inwestycją w pomyślną przyszłość dziecka.

Nasza szkoła również włączyła się w obchody Dnia Głośnego Czytania. Pracownicy Zespołu Szkół w Wierzawicach czytali „Przygody Koziołka Matołka" - Kornela Makuszyńskiego. W związku procedurami jakie obowiązują ze względu na Pandemię COVID 19, przygotowane nagranie zostało umieszczone na stronie szkoły.

 

Ewa Kniaziewicz
Barbara Wdowiak
Adam Kniaziewicz

NAGRANIE