zoo22 1W dniu 31 maja dzieci z klas trzecich pojechały na wycieczkę do Ogrodu Zoologicznego w Zamościu. Celem wyjazdu było wzbogacenie wiadomości na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata, zapoznanie z warunkami życia zwierząt mieszkających w zoo oraz kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania w miejscach publicznych i przyjemne spędzenie czasu.

Podczas wycieczki była piękna pogoda, a dzieciom dopisywały dobre humory. Uczniowie mieli okazję zobaczyć niespotykane na co dzień zwierzęta i ptaki pochodzące z różnych kontynentów. Przyglądanie się zachowaniu egzotycznych zwierząt budziło wśród nich wiele emocji. Bezpośredni kontakt ze zwierzętami sprawił, że wiadomości zdobyte podczas wycieczki na trwałe zapiszą się w pamięci dzieci. Po spacerze wyznaczonymi trasami był czas na posiłek. 

zoo22 2