Historia
Historia Szkoły Podstawowej w Wierzawicach

Patrząc dzisiaj na piękny obiekt szkolny trudno sobie wyobrazić, że zalążkiem szkoły wierzawickiej była zwyczajna jednoklasówka, powstała w pierwszych latach XX wieku.

W roku 1902 szkoła miała już dwie klasy, a jej uczniowie uczyli się w wynajętych od wierzawickich gospodarzy salach. Lata 1908 - 1911 to okres budowy szkoły, której cząstka zachowała się w prawym skrzydle obecnego budynku. Temu chwalebnemu i trudnemu dziełu patronował kierownik Józef Baj, a następnie Józef Andrzejewski.

Więcej…
 
Dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Wierzawicach

Chronologiczny wykaz Dyrektorów naszej szkoły od roku 1902

 

 

Więcej…