Dyrektor Eugeniusz Kujan

Mgr Eugeniusz Kujan - wybitny pedagog, wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzawicach, trener i instruktor modelarstwa, urodził się 8 lutego 1956 roku w Grodzisku Dolnym. Od najmłodszych lat interesował się lotnictwem, słuchając opowieści ojca o wojnie i samolotach, które lądowały na pobliskim lotnisku, snuł plany na przyszłość. By rozwijać swoją pasję, rozpoczął naukę w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Łańcucie, ponieważ tam działał jedyny w okolicy klub modelarski. Po trzech latach nauki w szkole średniej Eugeniusz Kujan prowadził już samodzielne zajęcia z młodymi modelarzami, początkowo w Leżajsku, a później w Wierzawicach, gdzie w 1982 roku rozpoczął pracę na stanowisku nauczyciela wychowania technicznego.


Pracując jako pedagog nadal rozwijał swoje modelarskie zainteresowania, zarażając swoją pasją coraz więcej młodych ludzi. Ciężka praca zaowocowała w 1984 roku udziałem w Wojewódzkich Zawodach Modelarskich w klasie E1A, F1/2A, S3A. Lata kolejne przyniosły liczne wyróżnienia i nagrody zdobywane nie tylko na imprezach krajowych, ale także międzynarodowych liczonych do punktacji Pucharu Świata. Jak wiele zdobył mgr Eugeniusz Kujan i jego podopieczni, najlepiej świadczy fakt, że w roku 1991 Wierzawice uzyskały zgodę na zorganizowanie I Wiejskich Międzynarodowych Zawodów Modeli Latających na Uwięzi. Od tej pory imprezy tego typu organizowane były na wierzawickim torze modelarskim corocznie.
W okresie istnienia klubu pod kirownictwem trenera Eugeniusza Kujana zdobyto 25 tytułów mistrza województwa, 15 tytułów mistrza Polski, jeden tytuł wicemistrza świata juniorów i wiele innych wyróżnień liczących się w świecie modelarskim. Wszystkie sukcesy młodzi modelarze zawdzięczają swojemu opiekunowi, który poswięcał 8 godzin tygodniowo na zajęcia w modelarni i na torze. W marcu 2000 r. Eugeniusz Kujan otrzymał certyfikat uprawniający Go do sędziowania najwiekszych imprez modelarskich. Sędziów tej rangi w kraju jest ośmiu. Oprócz zawodów w Wierzawicach sędziował On również w Czechach, Niemczech, na Węgrzech i w Danii.
Poświęcając swój wolny czas pasji modelarskiej nie zapomniał Eugeniusz Kujan o pracy zawodowej, stale podnosił swoje kwalifikacje i udoskonalał warsztat pracy. Zaowocowało to w roku 1991 wyborem na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzawicach. Okres jego rządów to czas wielkich zmian. Dzięki wytrwałej i ciężkiej pracy Dyrektora udało się zebrać środki, które umożliwiły rozbudowę i modernizację szkoły. To, że dzisiaj uczymy się w nowoczesnym, dobrze wyposażonym budynku zawdzięczamy właśnie Jemu.
Dla podkreślenia zasług mgr Kujana dodać należy fakt, że to z jego inicjatywy rozpoczęto starania, o nadanie szkole imienia gen. Władysława Sikorskiego, a 24 maja 2002 r. obchodzono stulecie istnienia szkoły w Wierzawicach.
Niestety przedwczesna śmierć zniweczyła rozległe plany Dyrektora na przyszłość. 2 września 2002 r. nie powitał swoich uczniów i nauczycieli w szkole, to oni żegnali jego w strugach deszczu i łez na wierzawickim cmentarzu.