Uroczyste poświęcenie Sztandaru Szkoły

Uroczyste poświęcenie i przekazanie Sztandaru Szkoły w dniu 24 maja 2002 roku

Sztandar Szkoły

Przekazanie sztandaru przez Przewodniczącą Komitetu Rodzicielskiego - Barbarę Czaplę
Dyrektorowi mgr Eugeniuszowi Kujanowi