Historia Szkoły Podstawowej w Wierzawicach

W okresie okupacji hitlerowskiej szkołą opiekował się Michał Markowicz, a pierwsze powojenne lata w historii tej placówki związane są z nazwiskiem Jana Kościelnego, który dołożył wielu starań, aby stworzyć uczniom godne warunki nauki. Zabiegał o sprzęt, pomoce naukowe, zorganizował bibliotekę i skompletował grono pedagogiczne. W tym okresie liczba uczniów sięgała 300, co skłoniło kierownictwo do podjęcia planów rozbudowy szkoły. Istniejący budynek nie był bowiem w stanie pomieścić wszystkich uczniów, część z nich musiała uczyć się w prywatnych pomieszczeniach odnajmowanych od mieszkańców wsi.

Z czasem uzyskano dwie sale w budynku gromadzkim, a po remoncie adaptowano je do celów szkolnych.

Kolejni kierownicy szkoły starali się systematycznie i według własnych możliwości poprawiać warunki do nauki i rozwoju uczniów.

 

 

Tak wyglądała szkoła w roku 1954

W latach pięćdziesiątych pieczę nad szkołą sprawowali kolejno: Tadeusz Wiatr, Anna Ćwikła, a od 1957 roku funkcję kierownika przez wiele lat pełnił Jan Potępa.

To podczas jego kadencji przystąpiono do rozbudowy szkoły, chociaż kilkadziesiąt tysięcy cegieł zgromadzono dzięki składkom miejscowego społeczeństwa i funduszom uzyskanym na dochodowych imprezach.

Dnia 1 czerwca 1961 roku położono kamień węgielny pod rozbudowę szkoły w Wierzawicach i spisano uroczysty akt erekcyjny. Przy budowie pracowali wszyscy: rodzice, nauczyciele i dzieci. Prace nabierały tempa i w 1964 roku 1 września młodzież rozpoczęła naukę w nowo przybudowanym skrzydle szkoły, starą część zaś poddano remontowi i zestrojono architektonicznie z nowym obiektem w piękną całość.

 

 

 

W budowie szkoły pomagali mieszkańcy całej wsi

 

Tak wyglądał budynek w listopadzie 1961 roku

 

A tak wyglądała szkoła w 1967 roku

Na miarę tamtych czasów był to nowoczesny obiekt, który służył dobru uczącej się w nim młodzieży. Poprawiły się warunki, ale w dalszym ciągu nie zaspokajały wszystkich potrzeb, gdyż z roku na rok wzrastała liczba uczniów, przybywały nowe oddziały, co stwarzało konieczność nauczania dwuzmianowego. Z tymi trudnościami borykali się kolejni dyrektorzy szkoły: magistrowie Jan Kurp, Antoni Bereziewicz, Bronisław Antczak, z których każdy sprawował opiekę nad placówką jedynie przez rok.

Wieloletnim dyrektorem szkoły był magister Michał Giża, a następnie pani Zofia Międlar przez okres jednego roku. Kolejnym dyrektorem był pan Jan Daź, pod którego bacznym okiem dokonano kapitalnego remontu budynku szkolnego, wygospodarowano nowe pomieszczenia, podłączono centralne ogrzewanie i poprawiono warunki sanitarne szkoły.

 

 

Budynek naszej szkoły w roku 1992

W 1990 roku po przejściu pana Dazia na emeryturę funkcję dyrektora szkoły powierzono panu magistrowi Eugeniuszowi Kujanowi i z tą chwilą Szkoła Podstawowa w Wierzawicach wkroczyła w nową epokę. W planach nowego gospodarza miała stać się prawdziwie nowoczesną, niczym nie ustępującą miejskiej, placówką dydaktyczno - wychowawczą XX wieku. Troska o stworzenie młodzieży dobrych warunków nauki i rozwoju skłoniła dyrektora do rzucenia wyzwania ciężkim dla oświaty czasom.

Ile wyjazdów, wizyt w instytucjach i urzędach, ile nużących rozmów, jakich perswazji i argumentów musiał użyć dla zyskania poparcia finansowego, mógłby powiedzieć jedynie sam dyrektor. Musiały być one przekonywujące i skuteczne skoro ruszyła rozbudowa szkoły, wyrosła druga jej kondygnacja i rozpoczęły się prace przy fundamentach sali gimnastycznej. Nie można w tym miejscu zapomnieć o dużym wkładzie społeczeństwa wiejskiego w rozbudowę szkoły. Do pracy przychodzili rodzice, absolwenci, uczniowie i nauczyciele, wszyscy bowiem uważali pomoc przy szczytnym dziele rozbudowy szkoły za swój moralny obowiązek.

 

Pracują nauczyciele, uczniowie, mieszkańcy wsi; wszyscy pomagają w rozbudowie Szkoły

 

Tak wyglądała szkoła po przebudowie (1992/1993)

Okres od 1992 do 1996 roku to urzeczywistnienie zamierzeń, a szkoła zupełnie zmienia swój wizerunek: powstają nowe pomieszczenia i pracownie na drugiej kondygnacji, pełnowymiarowa sala gimnastyczna, rozpoczynają się też prace przy budowie kompleksu mającego pomieścić: kuchnię, świetlicę, bibliotekę.

 

 

 

Budowa sali gimnastycznej, stołówki, biblioteki, świetlicy...

Obecnie wystarczy rzut oka, by stwierdzić, że Szkoła Podstawowa w Wierzawicach to piękna, nowoczesna placówka dydaktyczno - wychowawcza, która stwarza bardzo dobre warunki do wszechstronnego rozwoju duchowego i fizycznego wychowanków. Służą temu dobrze wyposażone klasopracownie, sala komputerowa, gimnastyczna, siłownia, stołówka, świetlica, biblioteka, gabinet medyczny i opieka pedagoga szkolnego, obejmującego swą baczną uwagą blisko 400 dzieci. Dziś w naszej szkole pracuje 24 nauczycieli różnych specjalności, dla których potrzeby i dobro dzieci stanowią najważniejszy cel, dlatego stale podnoszą swe kwalifikacje, aby ich praca przynosiła widoczne i zamierzone efekty.

Od dnia 1 września 2003 roku Szkoła Podstawowa wchodzi w skład Zespołu Szkół w Wierzawicach, dyrektorem Zespołu jest mgr Wiesław Karasiński.

 

Opracowała na podstawie Kroniki szkolnej
mgr Joanna Czop

 

 

Wygląd szkoły po rozbudowie w 2006 roku