Spotkanie z przedstawicielami Policji
Wpisany przez Ewa Kniaziewicz   
wtorek, 25 kwietnia 2017 19:29

W dniu 25.04.2017 w naszej szkole odbyło się spotkanie dla uczniów z przedstawicielami policji - aspirantów Tomaszem Potejko i młodszym aspirantem Bogusławem Broczek. Tematem spotkania była cyberprzemoc. Przedstawiciele policji uświadomili uczniom, jak bezpiecznie korzystać z zasobów dostępnych w sieci Internet oraz jakie są zagrożenia związane z cyberprzemocą, która polega na prześladowaniu, zastraszaniu, nękaniu, wyśmiewaniu innych osób z wykorzystaniem technik informacyjnych i komunikacyjnych. Uczniowie usłyszeli o odpowiedzialności za swoje działania w sieci, o niebezpieczeństwach i sposobach radzenia sobie w różnych sytuacjach. Pogadanka spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród uczniów.