Informacja o podręcznikach szkolnych
obowiązujących w Zespole Szkół w Wierzawicach
w roku szkolnym 2019/2020

 

Wykaz podręczników do religii


Wszystkie podręczniki dla klas 1-8 szkoły podstawowej
zakupione zostaną z dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki,
materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (z wyjątkiem podręczników do religii,
które należy nabyć we własnym zakresie)

 
Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

19 czerwca pożegnaliśmy rok szkolny 2018/2019. Przed nami upragnione wakacje, na które wszyscy w pełni sobie zasłużyli 10 miesiącami intensywnej pracy.
Uczniowie otrzymali świadectwa kończące rok szkolny, a wyróżniający się otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.
Pan dyrektor Adam Wylaź życzył wszystkim udanego wypoczynku i słonecznej pogody.
Do zobaczenia we wrześniu!

Więcej…
 
Program edukacji antytytoniowej „Bieg po zdrowie” dla klas czwartych

W roku szkolnym 2018/2019 w klasach czwartych realizowany był program antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” we współpracy z Powiatową Stacją  Sanitarno - Epidemiologiczną. Głównymi założeniami  programu było zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów, opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. Programem objętych było 40 uczniów wraz z rodzicami.

Więcej…