Program profilaktyczny „Pięknie mówię”

Program profilaktyczny "Pięknie mówię"Terapia logopedyczna to jeden z rodzajów zajęć dodatkowych, które prowadzone są w naszym przedszkolu. W grupie dzieci czteroletnich zajęcia te prowadzone są w ramach programu profilaktycznego „Pięknie mówię”.
Wiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju mowy – jest to czas, w którym najlepiej rozwijać mowę dziecka, jaki i usuwać wszelkie jej nieprawidłowości.

Grupowa forma zajęć z profilaktyki logopedycznej jest dla dzieci swobodną i bezstresową formą zabawy - pracy. Dodatkowo stanowi ona bardzo ważny wstęp do ewentualnej pracy indywidualnej. Podczas takich zajęć szczególną wagę przywiązuje się do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej.
Prowadzone tu ćwiczenia mają na celu:
-  kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
-  usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia),
-  kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
-  rozwijanie słuchu dziecka (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego),
-  wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
-  rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
-  rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
-  uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.
-  kształtowanie swobodnej wypowiedzi dziecka.

Program profilaktyczny "Pięknie mówię" Program profilaktyczny "Pięknie mówię" Program profilaktyczny "Pięknie mówię"
Program profilaktyczny "Pięknie mówię" Program profilaktyczny "Pięknie mówię"

 Logopeda:
Katarzyna Burek