Kreatywne myślenie czyli Destination Imagination w Przedszkolu

"Przedszkole kreatywności i innowacji 2019"Przedszkole w Wierzawicach jest pierwszą placówka w powiecie Leżajskim z tytułem „Przedszkole kreatywności i innowacji 2019”. Tytuł nadaje Fundacja Destination Imagination. DI to międzynarodowy, najbardziej kreatywny i innowacyjny program, który rozwija zdolności i talenty uczniów. Na ten tytuł dzieci z przedszkola w Wierzawicach o różnych zdolnościach i predyspozycjach, pracowały przez kilka miesięcy w ramach zajęć dodatkowych. 

Uczyły się na nich: wytrwałości, samodzielności, tolerancji, odwagi w myśleniu i działaniu, współpracy w zespole. Obserwując zapał towarzyszący dzieciom na zajęciach w trakcie stawianych im Wyzwań Drużynowych i Wyzwań Na Już, zostały zorganizowane w naszej placówce dwudniowe warsztaty, prowadzone przez Fundację DI Polska. Warsztaty były dynamiczne i aktywne, zachęcały dzieci do tworzenia w oparciu o własne mocne strony, uczyły także twórczego, krytycznego i projektowego myślenia. 
Jak wiadomo budżet szkolny nie pozwala na wiele, ale dzięki zaangażowaniu Dyrekcji Zespołu Szkół w Wierzawicach, Rodziców, grupy nauczycieli przedszkola, logopedy i dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez firmę PROGRES-STAL Sp. z o.o. ze Starego Miasta, udało się stworzyć kreatywne wydarzenie, które jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę ciągłego rozwoju, kształcenia i dopasowania narzędzi pracy do zmieniającego się środowiska edukacyjnego.

"Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019"
"Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019"
"Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019"
"Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019"
"Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019"
"Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019"
"Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019"
"Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019"
"Przedszkole kreatywności i innowacji 2019"  "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019"
"Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019"

 

"Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019"  "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019"
"Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019"  "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019"
"Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019"  "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019"
"Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019"  "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019"
"Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019"  "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019"
"Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019"  "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019"
"Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019"  "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019"
"Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019" "Przedszkole kreatywności i innowacji 2019"