Dyrektor Zespołu Szkół - Adam Wylaź
v-ce dyrektor - Lucyna Powroźnik
v-ce dyrektor - Piotr Szczęch
     
wychowawcy:    
    Małgorzata Michalewska
    Maria Wojnarska
    Anna Kuszaj
    Małgorzata Czapla
    Joanna Mroczka
    Joanna Grab
    Renata Rydzik
     
nauczyciele:    
    Edyta Brud
    Wiesława Podgórczyk
    Andrzej Dziob
    Sabina Piziak
     
logopeda    
    Katarzyna Burek