Konkurs ekozabawka     W dniach od 28 listopada do 6 grudnia w naszej szkole odbywał się konkurs ekologiczny pt. "Ekozabawka". Zadaniem uczestników było wykonanie pracy z odpadów recyklingowych; z surowców wtórnych np. części butelek plastikowych, korków, rolek, kartonów, papieru, aluminium, itp. przedstawiającej zabawkę. Inicjatywa miała na celu szerzenie idei wykorzystania surowców wtórnych, odpadów, makulatury, szkła, plastiku itp. w sztuce.

Proekologiczne prace, które stworzono z surowców wtórnych, często biodegradowalnych, miały na celu uświadomienie dzieciom problemu zanieczyszczenia środowiska, z którym zmaga się współczesny świat. Główną ideą konkursu było także zwiększenie świadomości dzieci w kwestii możliwości powtórnego wykorzystania surowców wtórnych, pobudzanie aktywności twórczej i kreatywnego myślenia oraz poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii. Wszystkim biorącym udział serdecznie dziękujemy za wysiłek i poświęcony czas, a poniżej przedstawiamy nagrodzone prace.

 

FOTOGALERIA