Zespół Szkół w Wierzawicach

Wykaz podręczników

 

Informacja o podręcznikach szkolnych
obowiązujących w Zespole Szkół w Wierzawicach
w roku szkolnym 2018/2019


 

Wykaz podręczników do religii

 Wszystkie podręczniki dla klas 1-8 szkoły podstawowej i klasy 3 gimnazjum zakupione zostaną z dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (z wyjątkiem podręczników do religii, które należy nabyć we własnym zakresie)