Zespół Szkół w Wierzawicach

Wykaz podręczników

 

Wykaz podręczników szkolnych
obowiązujących w Zespole Szkół w Wierzawicach
w roku szkolnym 2016/2017


 

Szkoła Podstawowa


GimnazjumPodręczniki dla klas 1-5 szkoły podstawowej i 1-2 gimnazjum
zakupione zostaną z dotacji celowej w 2016r. na wyposażenie szkoły
(z wyjątkiem podręczników z religii)