Zespół Szkół w Wierzawicach

Wykaz podręczników

 

Wykaz podręczników szkolnych
obowiązujących w Zespole Szkół w Wierzawicach
w roku szkolnym 2017/2018


 

Wykaz podręczników do religii

 Podręczniki dla klas 1-7 szkoły podstawowej i 2-3 gimnazjum
zakupione zostaną z dotacji celowej w 2017r. na wyposażenie szkoły
(z wyjątkiem podręczników z religii)