Zespół Szkół w Wierzawicach

Wniosek o przyjęcie dziecka do Zespołu Szkół w Wierzawicach

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola

 

Deklaracja kontynuacji uczęszczania do Przedszkola

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej


Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w sprawie organizacji i uczęszczania dziecka na lekcje religii rzymskokatolickiej

Terminy postepowania rekrutacyjnego i uzupełniającego